Tag Archives: kurs

Kurs i inre ledarskap

Den 1 april håller jag kursen ”Inre ledarskap – hållbar utveckling”

Posted in Hållbar utveckling, Inre ledarskap | Tagged , , , , | Leave a comment