Om Siv Maria

Jag är 44 år och lever tillsammans med en man och fyra barn, varav två bonusbarn. Sedan liten har jag haft en djupt inneboende dröm om att använda mitt liv till att bidra till ett bättre liv för andra människor. Jag såg mig själv som stark och självklar i sådana situationer. I skolan saknade jag dock starka förebilder och hade svårt att välja min väg. Min självkänsla fick många törnar.

Jag lät min inre längtan stå åt sidan för det som verkade rationellt och en väg till personlig framgång. Jag utbildade mig först till undersköterska och sedan till civilekonom. Karriären verkade viktig och jag arbetade som säljare och projektledare på företag som Scala, Johnson&Johnson och Agfa Gevaert.

En personlig livskris gav att jag var tvungen att vända på varenda sten i det palats som blivit min identitet, och jag började fråga mig vad som var drivkrafterna bakom mina yttre framgångar och var lyckan gömde sig. Jag genomgick psykoterapi och en skilsmässa, började sluka böcker om människan och livet, och snart hade jag börjat min bana inom det som kallas personlig utveckling. Kurser i bland annat ontologi – läran om varandet – gav mig nya verktyg för livet och en personlig coach. Olika former av kroppsterapi och en aldrig sinande ström av självutvecklande litteratur hjälpte mig att ta tag i och läka sådant som hindrat mig från att se mitt sanna jag. I processen blev jag klar över att jag var färdig med min dåvarande karriär.

Jag fortsatte mitt sökande efter mitt sanna självuttryck och ställde mig hela tiden frågorna ”vem är jag?”, ”vad vill jag?”, ”vad är meningsfullt för mig?”, ”vem vill jag vara i världen?”. Under dessa år stärkte jag min självkänsla avsevärt och började få upp mina ögon för hälsa med allt vad det innebär. Kost, fysisk träning och Stockholm Marathon vidgade mina begrepp för personlig utveckling.

Sommaren 2004 träffade jag författaren Karin Bryggare. Hon hade ord för det jag upplevde och det blev grunden för en djup vänskap. ”Ment to be-känslan” var stark och snart visste jag vad jag ville. Jag registrerade mitt företag och sedan dess har jag utvecklat min förmåga att skapa mitt liv medvetet. Under senare år har jag försörjt mig på att bland annat ta uppdrag i näringslivet. Senast som VD-/HR-assistent på Universal Pictures Nordic.

Nu vill jag vara det verktyg för andra som jag alltid drömt om att vara. Med kärlek, glädje och integritet.

Siv Maria