Inre ledarskap

För mig handlar hållbar utveckling om inre ledarskap. Människan är natur och ingår i kretsloppet, precis som resten av naturen. När människan är i kontakt med, och känner, sin inre natur tar hon hållbara beslut. Besluten tas utifrån den inre kompass som är unik, och som är i kontakt med helheten.

Vi står mitt i en ekologisk kris, och jag vill påstå att det är bristen på inre ledarskap som skapat den. Vi lever i en kultur med så starka myter om människan och om hennes förhållande till resten av naturen, att vi inte vet vilka våra sanna behov är.

Inre ledarskap handlar om att utveckla din tillit till dig själv och till att du har alla svar inom dig. Att vara förankrad inåt, oavsett vad omvärlden predikar. Att ha integritet och självrespekt. Detta ger till följd en respekt för andra människor och för allt liv.

Samarbete är en instinkt vi föds med. Integriteten är också medfödd och den behöver vi få bekräftad under vår uppväxt, av starka förebilder i vår närhet. Samarbete mellan människor som är i integritet, och i kontakt med sin inre kompass, skapar medvetna händelseförlopp och en önskad utveckling med synnergi och kreativitet. Människor som är i kontakt med sin natur är kreativa, vet att allt hör samman och de skapar både hållbar utveckling och välstånd. Träna inre ledarskap genom coaching.