Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling har många definitioner. Den mest använda lär vara Bruntlandskommissionens från 1986, som lyder:

 ”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

Denna definition har nu funnits i över tjugo år och är antagen av FN. Själv kom jag i kontakt med begreppet 2003, och har sedan dess utforskat vad en hållbar utveckling är och hur den kan definieras.

Som holist vill jag gå ett par steg längre än ovanstående definition, och jag vill adressera individen – hon som skapar. Jag frågar mig också hur vi vet vad ett verkligt behov är.

I boken ”Hållbar utveckling – från lydnadskultur till fredskultur” av Karin Bryggare ges en definition av begreppet som utgår från ett inifrånperspektiv. Denna definition erkänner människans möjlighet att skapa vilken utveckling hon än väljer:

”Agendan för hållbar utveckling startar i människans inre. Hållbar utveckling skapas på ett naturligt sätt när individen är självrefererande, självuttryckt och medvetet skapande. Existensen har en förmåga att organisera sig själv.”

Det är denna definition jag använder när jag föreläser, ger kurser och när jag ger coaching. Träna inre ledarskap genom coaching.